Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 300,00 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Dodacie a platobné podmienky
Dodacie a platobné podmienky

Internetový obchod obchod.connidea.sk (ďalej tiež „eshop“) je prostredníctvom internetu verejne dostupný program resp. súbor internetových stránok nachádzajúci sa na internete pod doménou obchod.connidea.sk, ktorého Prevádzkovateľom je spoločnosť Connidea plus s.r.o. so sídlom Ľudmily Križanovej 5091/31, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 51 818 868 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42647/T. Eshop slúži na objednávanie tovaru a služieb prezentovaných na jeho internetových stránkach.

Dodacie podmienky

1a. Dodávky tovaru objednaného na eshope budú s ohľadom na dostupnosť tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho vybavené v čo najkratšom termíne a odoslané na miesto dodania uvedené v objednávke. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že doba dodania presiahne 30 dní odo dňa objednania tovaru, ak sa nejedná o omeškanie na strane Kupujúceho (napr. pri oneskorení so zálohovou platbou, a pod.).

1b. Produkty, ktoré sú v ponuke eshopu označené ako tovary "Na objednávku", sa dodávajú až po odsúhlasení ich dodávky zo strany Predávajúceho po objednaní Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo pri týchto produktoch stanoviť osobitný termín dodania. Objednávka sa stáva platnou až po vzájomnom odsúhlasení Predávajúceho a Kupujúceho.

2. Konečný termín dodania je závislý od prepravcu zvoleného Kupujúcim pri vyplnení objednávky. Kupujúci sa môže rozhodnúť medzi dvomi spôsobmi doručenia: a) osobný odber a b) doručenie prostredníctvom kuriérskej služby.

3. Kupujúci je povinný poskytnúť pri procese doručenia maximálnu súčinnosť a je povinný riadiť sa obchodnými a inými záväznými podmienkami platnými pre proces doručenia zásielok zvoleným prepravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za omeškanie dodávky ani prípadné navýšenie nákladov, ak Kupujúci uviedol nesprávnu adresu doručenia.

4. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru a stave objednávky elektronickou poštou. Status elektronickej objednávky si tiež môže skontrolovať po prihlásení na eshope.

5. Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravcu na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Prepravca informuje Kupujúceho o tom, že je tovar pripravený k prevzatiu. Postup doručenia je závislý od zvoleného prepravcu.

6. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s prepravcom, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo prepravcovi v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho zaplatením úplnej kúpnej ceny.

8. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad - faktúru. Pri prevzatí tovaru Kupujúci skontroluje, či obal, v ktorom je tovar zabalený, je neporušený, a skontroluje, či tovar nie je poškodený a v prípade, že je to vyžadované, podpíše dokument o prevzatí zásielky. V prípade poškodenia obalu alebo tovaru spisuje Kupujúci s prepravcom protokol o zistených vadách. Ak Kupujúci nespíše s prepravcom protokol o zistených vadách, má sa za to, že Kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci nie je povinný uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

9. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená nepoškodenou ochrannou páskou Predávajúceho.

10. Ak Prepravca odovzdáva Kupujúcemu tovar neprelepený ochrannou páskou Predávajúceho alebo prelepený páskou prepravcu, je Kupujúci povinný s prepravcom skontrolovať obsah a stav zásielky položku po položke. Kupujúci je povinný uistiť sa, že dokument o prevzatí zásielky obsahuje informáciu o tom, že zásielka pri preberaní bola prelepená ochrannou páskou prepravcu.

11. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V takom prípade sa vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim spravuje slovenským právom a spadá pod slovenskú jurisdikciu.

Podmienky doručenia formou osobného odberu

12. Eshop umožňuje osobný odber len po predchádzajúcom dohovore s pracovníkmi internetového obchodu.

13. Odberným miestom je adresa, na ktorej sa dohodnú Kupujúci a Predávajúci.

14. Skladové priestory eshopu sa nachádzajú v Senici na adrese Ľudmily Križanovej 5091/31.

15. Sídlo spoločnosti podľa obchodného registra (fakturačná adresa) je v Senici na adrese Ľudmily Križanovej 5091/31.

16. Cena za doručenie a spôsob úhrady pri osobnom odbere sa stanovuje individuálne, pričom pri prevzatí tovaru v Senici je doručenie zdarma a úhrada tovaru sa vykonáva v hotovosti, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak.

17. Čas prevzatia tovaru si Kupujúci s Predávajúcim dohodne vopred telefonicky na telefónnom čísle +421 940 88 77 98.

18. Náklady spojené s montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodli písomne inak, a Predávajúci tieto služby nie je povinný Kupujúcemu poskytnúť.

Podmienky doručenia prostredníctvom kuriérskej služby

19. Objednávky, pri ktorých sa Kupujúci rozhodol pre doručenie prostredníctvom kuriérskej služby, sa obvykle vybavujú do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim prostredníctvom eshopu alebo elektronickou poštou.

20. Tovar dodáva Predávajúci na území Slovenskej republiky. Cena za doručenie zahŕňa dodávku k prvým dverám na adrese dodania v prípade doručenia prostredníctvom kuriérskej služby.

21. Kupujúcemu je zásielka doručená priamo na adresu doručenia. V prípade, že Kupujúci uviedol v objednávke nesprávnu adresu doručenia, Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné omeškanie dodania tovaru.

22. Kupujúci zaplatí cenu za zásielku pri jej prevzatí (tj. na dobierku), ak nebolo dohodnuté inak.

23. Detailné podmienky doručenia zásielok sa riadia pravidlami kuriérskej služby. Kupujúci sa zaväzuje riadiť sa týmito pravidlami a poskytnúť kuriérskej službe požadovanú súčinnosť.

24. Ceny za doručenie zásielky prostredníctvom kuriérskej služby sa stanovujú s ohľadom na predpokladanú hmotnosť zásielky nasledovne:

 0-2 kg2-5 kg5-10 kg10-20 kg20-30 kg
Cena bez DPH4,00 Eur4,50 Eur5,50 Eur7,00 Eur10,00 Eur
Cena s DPH4,80 Eur5,40 Eur6,60 Eur8,40 Eur12,00 Eur

 

25. Pre zásielky s hmotnosťou vyššou ako 30 kg sa cenové podmienky doručenia stanovujú individuálne.

26. Predávajúci zabezpečí doručenie zásielky Kupujúcemu zdarma v prípade, že celková cena objednaného tovaru a služieb (v cenách s DPH) dosiahne sumu 300 Eur alebo vyššiu.

 

Platobné podmienky

27. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

A) Platba v hotovosti pri doručení (dobierka)

B) Platba v hotovosti pri osobnom odbere

C) Zálohová platba bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho

D) Platba bezhotovostným prevodom po dodaní

 

Platba v hotovosti pri doručení (dobierka)

28. Pri platbe v hotovosti pri doručení (dobierka) uhradí Kupujúci cenu pri dodaní poverenej osobe prepravcu. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho okamihom takto vykonanej platby v hotovosti, ak bola zaplatená úplná cena objednaného tovaru a služieb.

29. V prípade, že Predávajúci mylne zadal výšku platby na dobierku, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky od Prepravcu.

30. V prípade, že Kupujúci neodmietne prevzatie zásielky a hodnota zásielky podľa daňového dokladu je vyššia ako v okamihu prevzatia uhradená časť ceny, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť zvyšok ceny bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho do 5 dní odo dňa, keď ho k tomu vyzval Predávajúci písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú pri svojej objednávke Kupujúci uviedol ako svoju adresu elektronickej pošty.

31. V prípade, že Kupujúci neodmietne prevzatie zásielky a hodnota zásielky podľa daňového dokladu je nižšia ako v okamihu prevzatia uhradená časť ceny, zaväzuje sa Predávajúci vrátiť rozdiel medzi  cenou tovaru a služieb a čiastkou uhradenou Kupujúcim, a to bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho do 5 dní odo dňa, keď ho k tomu vyzval Kupujúci písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, pričom Kupujúci je povinný uviesť vo výzve bankový účet, na ktorý má byť platba poukázaná. V prípade, že Predávajúci zistí rozdiel v platbe skôr, než mu príde výzva od Kupujúceho, zaväzuje sa bezodkladne informovať Kupujúceho, aby mohol Kupujúci vyzvať Predávajúceho k vráteniu rozdielu a poskytnúť mu bankový účet, na ktorý má Predávajúci platbu poukázať.

Platba v hotovosti pri osobnom odbere

32.  Pri platbe v hotovosti pri osobnom odbere uhradí Kupujúci cenu za dodaný tovar a služby pri jeho prevzatí v hotovosti Predávajúcemu. Predávajúci vystaví Kupujúcemu doklad o úhrade v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Zálohová platba bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho (Zálohová platba)

33. V prípade, že Kupujúci uhrádza celú cenu alebo jej časť vopred formou zálohovej platby, poskytne Predávajúci Kupujúcemu všetky relevantné údaje potrebné pre poukázanie zálohovej platby prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú Kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Predávajúci vystaví zálohovú faktúru Kupujúcemu na jeho vyžiadanie.

34.  Základné údaje pre vykonanie zálohovej platby Kupujúcim sú:

Banka Predávajúceho: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo bankového účtu IBAN Predávajúceho: SK48 0200 0000 0040 1964 4357
Variabilný symbol zálohovej platby: číslo objednávky, prípadne číslo uvedené v zálohovej faktúre, ak bola vystavená.

35. Objednávky v celkovej hodnote vyššej ako 500 Eur je možné uhrádzať výlučne formou zálohovej platby, ak nebolo dohodnuté inak.

36. V prípade, že zálohová platba od Kupujúceho nie je pripísaná na účet Predávajúceho ani do 14 dní odo dňa odoslania objednávky Predávajúcemu, prípadne do termínu splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre, ak bola vystavená, má sa za to, že Kupujúci nemá o objednaný tovar a služby záujem a Predávajúci je oprávnený objednávku Kupujúceho zrušiť. Predávajúci o tom Kupujúceho informuje prostredníctvom elektronickej pošty.

Platba bezhotovostným prevodom po dodaní

37. Tento spôsob úhrady nie je pre Kupujúceho nárokovateľný a je možné ho použiť len po predchádzajúcej písomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho (formou listovej zásielky alebo formou elektronickej pošty, prípadne ako súčasť ponuky zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu písomne ale prostredníctvom elektronickej pošty).

38. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu tovaru a služieb najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na daňovom doklade k dodanému tovaru a službám.

39. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho okamihom pripísania úplnej ceny objednaného tovaru a služieb na účet Predávajúceho.

40.  Základné údaje pre vykonanie úhrady Kupujúcim sú:

Banka Predávajúceho: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo bankového účtu IBAN Predávajúceho: SK48 0200 0000 0040 1964 4357
Variabilný symbol: uvedený na daňovom doklade.

41. V prípade, že je Kupujúci z dôvodov na jeho strane v omeškaní s úhradou úplnej ceny dodaného tovaru a služieb, je Predávajúci oprávnený požadovať pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania až do pripísania celej dlžnej čiastky na účet Predávajúceho. Toto ustanovenie je platné pre všetky spôsoby úhrady.

Záverečné ustanovenia

42. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto dodacie a platobné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na stránkach eshopu a vzťahujú sa na všetky objednávky Kupujúceho odoslané Predávajúcemu od termínu ich zverejnenia na eshope.

 

V Senici dňa 12.7.2021

 

 

Connidea plus s.r.o.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Kde nás nájdete?

Connidea plus s.r.o.
Ľudmily Križanovej 5091/31
905 01 Senica
Slovenská republika

 

Connidea plus s.r.o.
 
Kontakt
Logo
Connidea.sk | Obchod
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk