Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 300,00 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Ochrana osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

1) Základné pojmy

"osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

"dotknutá osoba“ je identifikovateľná fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

"prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracovávania osobných údajov.

"spracovávanie" je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadovávanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracovávanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

"súhlas dotknutej osoby" je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

 

2) Prevádzkovateľ a Všeobecné informácie k zásadám ochrany osobných údajov

Dokument  „Zásady ochrany osobných údajov“ (ďalej aj ako „Zásady“) slúži na informovanie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou Connidea plus s.r.o., so sídlom Ľudmily Križanovej 5091/31, 905 01 Senica, IČO: 51 818 868, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42647/T (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza na webových stránkach Prevádzkovateľa, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom domény www.connidea.sk a obchod.connidea.sk (ďalej aj ako „eshop“ alebo „web) a prostredníctvom profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook, ku ktorému sa pristupuje pomocou odkazu www.facebook.com/connidea.sk .

Osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady Európskej Únie  2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon OOU“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov  (Nariadenie, Zákon OOU a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Účelom týchto Zásad je splniť si informačnú povinnosť Prevádzkovateľa voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje získal priamo od dotknutej osoby (článok 13 Nariadenie GDPR), alebo ich získal z iného zdroja (článok 14 Nariadenie GDPR ). Informácie sa týkajú účelu, právneho základu, rozsahu spracovávaných osobných údajov a doby ich uchovávania Prevádzkovateľom. 

Prevádzkovateľ v oblasti spracovávania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 940 88 77 98, písomne na adrese Ľudmily Križanovej 5091/31, 905 01 Senica, alebo e-mailom na adrese obchod@connidea.sk .

Informácie o spracovávaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky alebo profilov na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, má Prevádzkovateľ zdokumentované v príslušných interných predpisoch a v relevantnom prípade Vám ich poskytne.

 

3) Spracovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť zmluvné a zákonné povinnosti, chránil svoj oprávnený záujem alebo na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané len vtedy, ak na ich spracovávanie existuje právny základ, a teda sú spracovávané v súlade so zásadou zákonnosti. Doba, po ktorú Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, je vždy obmedzená s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

3.1) Spracovávanie na základe plnenia zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR

Prijímanie a vybavovanie objednávok(na základe zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom E-shopu alebo emailu)
Rozsah údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti, IČO,DIČ, IČDPH,  údaje o objednávke, údaje o platbách.
Doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jej ukončení.

Obchodná komunikácia (týkajúca sa najmä prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru,  jeho doručovaní, prípadne jeho reklamovaní ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.)
Rozsah údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti.
Doba uchovávania: osobné údaje sú spracovávané po dobu maximálne 3 rokov.

Doručenie tovaru(osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru. Nami využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách)
Rozsah údajov: meno a priezvisko, názov spoločnosti, adresa doručenia, telefónne číslo, suma dobierky.
Doba uchovávania : po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok.

3.2) Spracovávanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

Vedenia účtovnej a daňovej agendy
Rozsah údajov: vyplýva zo zákona č. 431/2002 o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu.
Doba uchovávania:  po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.

Vybavovania a evidovanie reklamácií (riadime sa zákonom č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory)
Rozsah údajov:  meno a priezvisko, názov spoločnosti, číslo objednávky, dátum prijatia a vybavenia reklamácie, množstvo a druh reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie.
Doba uchovávania: maximálne 3 roky od reklamácie.

Vybavovania žiadostí dotknutých osôb(žiadosti súvisiace s uplatňovaním práv dotknutých osôb v rámci ochrany osobných údajov podľa Nariadenia GDPR)
Rozsah údajov:  meno a priezvisko, názov spoločnosti, číslo žiadosti pridelené Prevádzkovateľom, dátum prijatia a vybavenia žiadosti, predmet žiadosti, samotnú žiadosť.
Doba uchovávania:  maximálne 3 roky od vybavenia žiadosti.

Spracovávanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR

Registrácia na eshope (umožňuje vám pohodlnejšie nakupovanie, mať prehľad o vašich objednávkach a máte prístup k vašim údajom a ich úpravám)
Svoje konto si chránite heslom. Prosím, chráňte svoje heslo, Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla. Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať.
Rozsah údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, názov spoločnosti, IČO,DIČ, IČDPH, história objednávok, nastavenie účtu.
Doba uchovávania: osobné údaje sú spracovávané počas trvania registrácie v eshope.

Prihlásenie sa na odoberania newslettera (informácie o akciách, novinkách a pod. na ktorého odber sa môžete prihlásiť prostredníctvom formulára na našej web stránke. Svoj súhlas so zasielaním newslettera môžete kedykoľvek zrušiť)
Rozsah údajov: e-mailová adresa.
Doba uchovávania: maximálne 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, čo nastane skôr.

Zverejňovanie referencií (uverejňované na webovej stránke a profile Prevádzkovateľa na sociálnej sieti)
Rozsah údajov: podľa dohody s dotknutou osobou.
Doba uchovávania: maximálne 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3.3) Spracovávanie na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

Zasielanie informačného newslettera zákazníkom (zasielanie ponúk alebo informovanie o podobných produktoch a službách, aké  zákazník kúpil alebo využil)
Rozsah údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, história objednávok.
Doba uchovávania: osobné údaje sú spracovávané počas trvania registrácie alebo maximálne 3 roky, ak bol nákup realizovaný bez registrácie.

Overovanie spokojnosti zákazníkov(v súvislosti s posledným nákupom)
Rozsah údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, obsah objednávky.
Doba uchovávania: maximálne 1 rok od doručenia tovaru.

Odpovedanie na dotazy odoslané cez kontaktný formulár na eshope alebo prostredníctvom profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook (v súvislosti s vašou interakciu na nami publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, web stránky, newslettera, blogu a pod.)
Rozsah údajov: meno a priezvisko, e-mailová adresa, obsah objednávky.
Doba uchovávania: maximálne 1 rok.

Uplatnenie práv a právnych nárokov(preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov napr. neuhradenie pohľadávky)
Doba uchovávania:  do uplynutia premlčacej lehoty (pre občianskoprávne spory 3 roky).

Osoby mladšie ako 16 rokov
Ponuka tovarov na našom eshope nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracovávame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili vek 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Súbory cookies
Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti. Používanie súborov cookies technicky podmieňuje správny chod aplikácie eshopu ako aj ostatných webových aplikácií Prevádzkovateľa. Návštevník je oprávnený odmietnuť používanie súborov cookies alebo ich používanie zakázať priamo vo svojom internetovom prehliadači. Ich odmietnutím návštevník berie na vedomie, že aplikácia nemusí pracovať správne, pričom sa nejedná o chybu na strane Prevádzkovateľa.

 

4) Kategórie príjemcov

Kuriérske a prepravné spoločnosti
Využívame služby spoločností GLS Slovakia s.r.o. a Slovenská pošta, a.s.
Rozsah údajov: osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie služieb doručenia tovaru a služieb k dotknutým osobám (meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mail, telfonický kontakt, atď.)

Poskytovatelia IT služieb(prevádzkovatelia infraštruktúry, na ktorej bežia internetové aplikácie Prevádzkovateľa)
Využívame služby spoločnosti WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, ktorá prevádzkuje IT infraštruktúru našej internetovej stránky www.connidea.sk a elektronickú poštu.
Rozsah údajov: všetky osobné údaje zaslané alebo súvisiace s komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty a osobné údaje, ktoré dotknuté osoby zaslali Prevádzkovateľovi prostredníctvom formulárov na internetových stránkach Prevádzkovateľa. Spoločnosť údaje uchováva v rámci svojej IT infraštruktúry sprístupnenej Prevádzkovateľovi.

Využívame služby spoločnosti Golemos s.r.o., Zátkovo nábřeží 7, České Budějovice 370 01, Česká republika, ktorá prevádzkuje IT infraštruktúru našej internetovej stránky Eshopu na adrese obchod.connidea.sk.
Rozsah údajov: všetky osobné údaje dotknutých osôb súvisiace s procesmi v rámci eshopu a s procesom spracovania objednávok. Spoločnosť údaje uchováva v rámci svojej IT infraštruktúry sprístupnenej Prevádzkovateľovi.

Advokátske a právne kancelárie, prípadne Znalci a súdny znalci
Len v individuálnych prípadoch, ak je to potrebné, a v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služieb Prevádzkovateľovi.

Úrady, súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné inštitúcie verejnej správy
Len v individuálnych prípadoch, ak je to potrebné, a v rozsahu nevyhnutnom na výkon činností uvedených orgánov v zmysle zákona.

 

5) Prenos údajov do tretích krajín

Všetky osobné údaje zadávané prostredníctvom itnernetovej aplikácie eshopu môžu byť prenášané do Českej republiky prevádzkovateľovi príslušnej IT infraštruktúry, v ktorej sa tieto údaje uchovávajú pre potreby Prevádzkovateľa.

Analytické služby pri prevádzke internetových stránok: osobné údaje dotknutých osôb môžu byť prenášané do USA spoločnosti Google LLC, ktorá je poskytovateľom služby Google Analytics, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa.

V prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnostiam Facebook Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré sú prevádzkovateľmi sociálnych sietí Facebook a LinkedIn.

 

6) Práva dotknutej osoby

Právo na prístup 
Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracováva jej osobné údaje, na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovávania. (čl.15 Nariadenie GDPR)

Právo na opravu
Pokiaľ sú osobné údaje dotknutej osoby nesprávne, alebo sa zmenili, je oprávnená náskontaktovať za účelom ich opravy (čl.16 Nariadenie GDPR)

Právo na výmaz
Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ak sú nesprávne alebo spracovávané nezákonne. Toto právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť žiadosti o vymazanie osobných údajov. (čl.17 Nariadenie GDPR)

Právo na obmedzenie spracovávania
O
sobné údaje dotknutých osôb budeme spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec. (čl.18 Nariadenie GDPR)

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba je oprávnená požadovať prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ktorého si určí. Týka sa len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súhlasu, ktorý mu bol udelený, na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje automatizovanými prostriedkami. (čl.20 Nariadenie GDPR)

Právo namietať
Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovávaniu osobných údajov pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami. (čl.21 Nariadenie GDPR)

Právo odvolať súhlas
Svoj súhlas má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť alebo podnet
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo podnet dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

7) Uplatnenie práva                                                                                             

Dotknuté osoby si môžu uplatňovať svoje práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad písomne na adrese Connidea plus s.r.o., Ľudmily Križanovej 5091/31, 905 01 Senica, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty na adrese obchod@connidea.sk.

Odpoveď poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Na žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme dotknuté osoby o tomto, ako aj o dôvodoch informovať. 

 

8) Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Ubezpečujeme dotknuté osoby, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať ich osobné údaje, sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení obchodného alebo zamestnaneckého vzťahu s našou spoločnosťou.

 

V Senici dňa 12.7.2021

 

Connidea plus s.r.o.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Kde nás nájdete?

Connidea plus s.r.o.
Ľudmily Križanovej 5091/31
905 01 Senica
Slovenská republika

 

Connidea plus s.r.o.
 
Kontakt
Logo
Connidea.sk | Obchod
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk