Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 300,00 € a máte dopravu ZADARMO
  1. Úvod
  2. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

1. Internetový obchod obchod.connidea.sk (ďalej tiež „eshop“) je prostredníctvom internetu verejne dostupný program resp. súbor internetových stránok nachádzajúci sa na internete pod doménou obchod.connidea.sk, ktorého Prevádzkovateľom je spoločnosť Connidea plus s.r.o. so sídlom Ľudmily Križanovej 5091/31, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 51 818 868 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42647/T. Eshop slúži na objednávanie tovaru a služieb prezentovaných na jeho internetových stránkach.

2. Tento reklamačný poriadok upravuje postup reklamácie a vzťahy medzi prevádzkovateľom eshopu (ďalej tiež „Predávajúci") a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci"), ktorá od Predávajúceho objedná tovary a služby prezentované na eshope vyplnením elektronického objednávkového formulára na eshope alebo prostredníctvom elektronickej pošty a je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho a kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom jeho zverejnenia na internetových stránkach eshopu a vzťahuje sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté po jeho zverejnení. Dátum zverejnenia je uvedený na konci reklamačného poriadku.

3. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na eshope ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na eshope ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

5. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu formou vyplnenia elektronického formulára na stránkach eshopu alebo formou elektronickej pošty, prípadne písomne formou listovej zásielky, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s nimi súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok stávajú pre Kupujúceho záväznými.

6. Pri osobnom odbere sa dodatočné reklamácie (reklamácie po prevzatí tovaru) na kompletnosť a vonkajšie (viditeľné) poškodenia tovaru neuznávajú.

6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu (doručenie kuriérskou službou alebo iným prepravcom) Kupujúci skontroluje, či obal, v ktorom je tovar zabalený, je neporušený, a skontroluje, či tovar nie je poškodený a podpíše dokument o prevzatí zásielky. V prípade poškodenia obalu alebo tovaru spisuje Kupujúci s prepravcom protokol o zistených vadách. Ak Kupujúci nespíše s prepravcom protokol o zistených vadách, má sa za to, že Kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci nie je povinný uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku Kupujúci bezodkladne oznámi e-mailom na adresu eshopu (obchod@connidea.sk).

7. Kupujúci dodaný tovar prehliadne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia od prepravcu, vždy však pred samotnou inštaláciou tovaru na miesto jeho použitia. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, reklamáciu bezodkladne uplatní u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

8. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na eshope bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

9. Predávajúci má 30 dní zákonnú lehotu na vybavenie reklamácie. Lehota začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

10. V prípade reklamácie Kupujúci zašle Predávajúcemu bezodkladne reklamovaný tovar na adresu:

Connidea plus s.r.o.
Ľudmily Križanovej 5091/31
905 01 Senica

11. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie, znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

12. Spolu s reklamovaným tovarom je Kupujúci povinný písomne poskytnúť Predávajúcemu podstatné informácie súvisiace s reklamáciou, predovšetkým číslo objednávky (resp. číslo daňového dokladu), meno a priezvisko resp. názov spoločnosti Kupujúceho, názov a množstvo reklamovaného tovaru, popis vady, dátum a okolnosti zistenia vady. V prípade neúplnosti informácií sa považuje reklamácia za neúplnú a Predávajúci vyzve na doplnenie týchto informácií. Lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až dňom doručenia týchto informácií Predávajúcemu.

13. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

14. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že Predávajúci nie je zodpovedný za vady vzniknuté v dôsledku stavu elektrickej siete, ktorý nezodpovedá príslušnej technickej norme.

15. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

16. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby inštaláciu/montáž tovaru zakúpeného na eshope vykonala odborne spôsobilá osoba s odbornou starostlivosťou, ktorú si tento tovar vzhľadom na svoju povahu vyžaduje. Reklamácie poškodenia tovaru spôsobeného neodbornou inštaláciou a manipuláciou nebudú akceptované.

17. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie, ak na ich úhrade Predávajúci trvá.

18. Ak Kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

19. Ak Kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci - spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.

20. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu - spotrebiteľovi bezodkladne elektronickou poštou. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

21. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia na stránkach eshopu.

 

V Senici dňa 12.7.2021

 

Connidea plus s.r.o.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Kde nás nájdete?

Connidea plus s.r.o.
Ľudmily Križanovej 5091/31
905 01 Senica
Slovenská republika

 

Connidea plus s.r.o.
 
Kontakt
Logo
Connidea.sk | Obchod
(Po-Pia, 8:30 - 16:00 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk